FOTO: iStockphoto

Državna agencija za finasiranje preduzeća tokom korona krize (COFAG) od 1. avgusta nudi mogućnost obaveštenja o zahtevima za ispravku visine ekonomske pomoći kompanija ili za amnestiju primanja prekomerne ekonomske pomoći. Namera je da ovo bude što ispravnije, ali i što je moguće prilagođenije u procesuiranju državnih subvencija.

Kako bi podržala austrijsku ekonomiju u krizi izazvanoj koronavirusom COFAG osnovana je kao deo zakona o COVID-19. Ova institucija obezbeđuje garancije domaćih kompanija, fiksne subvencije, nadoknadu gubitaka, bonus za neuspeh i zamenu zaključavanja prihoda. Za ovo je na raspolaganju ukupno 15 milijardi evra u okviru fonda za pomoć.

Kako se navodi na sajtu Privredne komore Austrije (WKO) isplate ekonomske pomoći uvek se mogu pregledati retroaktivno kako bi se sprečila moguća zloupotreba podrške, te će COFAG upravo ovo raditi.

Podnosioci zahteva za subvencije ovo mogu učiniti putem web platforme za unošenje ispravki, što štedi vreme i smanjuje probleme u slučaju revizija.Kako je generalni sekretar WKO-a Karlheinz Kopf objasnio vladina COVID podrška mora biti u skladu sa relevantnim smernicama i stvarnim ekonomskim uticajem, koji, međutim, često nije bio poznat kada je podnesena prijava ili se mogao utvrditi tek naknadno.

„Osim toga , za mnoge kompanije, brzina podnošenja zahteva bila je prioritet u smislu osiguranja likvidnosti, a time i opstanka. Stoga je vrlo dobrodošlo što je Ministarstvo finansija, putem COFAG -a, omogućilo podnošenje zahteva za ispravku svake primljene ekonomske pomoći koja bila previsoka i stoga bi se uz pomoć amnestije mogao izbeći krivični postupak, koji bi u najgorem slučaju mogao biti sproveden zbog nerelevantnih podataka. To će omogućiti da rukovođenje i praćenje državne pomoći budu srazmerni potrebama.“

Izvor: WKO