FOTOS: PID/Christian Fürthner, iStockphoto

Imunizacija trećom dozom vakcine za stanovništvo koje je vakcinisano u privim mesecima imunizacije nedavno je počela te se mnogi pitaju kada je njihov red za dodatnu imunizaciju.

Gradski sekretar za zdravstvo Grada Beča, Peter Hacker, detaljno je objasnio kada bi pojedinci trebalo da prime treću dozu vakcine tj. booster vakcinu:

  • 6-9 meseci nakon potpune imunizacije. U ovu grupu spadaju sve osobe starije od 65 godina koje pripadaju visokorizičnim grupama ili osobe zaposlene u sektorima koji imaju direktan kontakt sa ljudima. Ovo uključuje zdravstvene radnike i medicinske sestre, kao i prosvetne radnike i sve one koji su u prvom krugu imunizovani vakcinom AstraZenecom.
  • 9-12 meseci nakon potpune imunizacije. U ovu grupaciju spadaju svi oni koji nisu uključeni u jednu od prve dve grupe

Kako je Hacker naveo trinaest odsto starijih od 90 godina već je primilo booster vakcinu, kao i 6 odsto pripadnika starosne grupe između 80 do 89 godina. Više od polovine korisnika domova za negu i staračkih domova u Beču takođe je već primilo treću dozu vakcine.  

Sekretar za zdravstvo je pozvao građane da se imunizuju prvom, drugom ili trećom dozom vakcine, u zavisnosti od svog trenutnog vakcinacionog statusa.

Podsećamo, osobe koje su primile jednu dozu vakcine drugu bi trebalo da dobiju nakon 28 dana.

Izvor: Heute.at