FOTO: iStockphoto

Ukoliko dođe do trajnih štetnih posledica koje su uslovljene vakcinacijom protiv koronavirusa nakon zakonski propisanog procesa dokazivanja štete, država Austrija datim pojedincima mora dati odštetu.

Ukoliko nakon vakcinacije dođe do težih oboljenja ili posledica, oštećeni se mogu prijaviti za naknadu koja se vrši u skladu sa Zakonom o štetnim posledicama od vakcinacije (koji se odnosi samo na vakcine preporučene zakonom) ili Uredbom ministra zdravlja.

Ovaj zakon treba da pomogne u slučajevima dugoročnih štetnih posledica. Ukoliko vakcinacija nije prouzrokovala trajne posledice, ali je nanela teže telesne povrede u smislu člana 84 (1) Krivičnog zakonika Austrije, pogođenoj osobi sleduje naknada u iznosu od 883.56 evra. Pod „teškom telesnom povredom” podrazumeva se oštećenje zdravlja duže od 24 dana, nesposobnost za rad ili teška telesna povreda.


Koje vrste odšteta postoje pročitaje u ovom tekstu.


Da bi se dobila odšteta, dovoljna je takozvana verovatnoća uzročnosti. Prilikom uzimanja rezultata tokom istražnog postupka može pretpostaviti da su ispunjena tri presudna kriterijuma:

• pogodan period inkubacije
• odgovarajući simptomi
• nepostojanje drugog verovatnijeg uzroka za nastalo oštećenje

Utvrđivanje verovatnoće uzročnosti dobija se sudskim veštačenjem, a ako izveštaj govori protiv uzročno-posledične verovatnoće, privatni izveštaj drugog medicinskog radnika na istom profesionalnom nivou može osporiti prvi izveštaj.

Odšteta se traži od Saveznog zavoda za socijalna pitanja i invalide, a podnošenje zahteva je besplatno.

Previous articleCrni crvi se nalaze u FFP2 maskama?
Next articleU Srbiji besplatna vakcinacija i za strance