FOTO:iStockphoto

PCR testovi koji se izrađuju u kompanijama takođe podležu finansijskim naknadama.

U slučaju ovih testova uzorci se moraju uzeti na lokaciji kompanije (registrovana kancelarija / poslovni prostor), dok se procena vrši u laboratoriji za humanu medicinu ili u ustanovi u skladu sa članom 28c EpiG.

Bez obzira na to da li upošljava 50 ili više zaposlenih, kompanija – mora da popuni standardni obrazac da bi dobila sredstva tj. nakanadu za PCR testove. Ovaj obrazac se mora čuvati zajedno sa fakturama kompleta za testiranje, dokazima o slučajnim troškovima i odgovarajućim listom proizvoda u svrhu kontrole.

Za ustanove koje vrše PCR testiranje, broj izvršenih testova mora da potvrdi osoblje koje vrši uzimanje brisa svakog dana kada se testiranje vrši, kao i nedeljni medicinski nadzornik (lekar, zubar, farmaceut ili spasilačka organizacija).

Posebna pravila za kompanije do 50 zaposlenih

Za male ustanove sa do 50 zaposlenih, veza sa saveznom testnom platformom se isključuje u interesu administrativnog pojednostavljenja. Broj testova koji je neophodan ovakvim preduzećima potvrđuje osoblje za uzimanje brisa. Ove potvrde kompanije moraju čuvati u svrhu kontrole. Računi za nabavku kompleta za ispitivanje, dokazi o slučajnim troškovima povezanim sa izvođenjem testa (zapošljavanje osoblja za uzimanje mrlja, rad ispitnih traka) i odgovarajući list proizvoda takođe moraju da se zadrže.

Potvrde o ispitivanju za pojedinačnog učesnika mogu izdati lica ovlašćena za sprovođenje testa, ako osoba koja se testira to zahteva. Za izdavanje potvrda o rezultatu testa se ne može naplatiti naknada troškova. Standardizovani obrazac za pojedinačnu potvrdu testa dostupan je na zahtev vaše Privredne komore.