FOTO: iStockphoto

Kako bi se sprovodilo opšte operativno testiranje zaposlenih u firmama neophodno je ispoštovati pojedine zahteve koji će omogućiti kompanijama pravilno, validno testiranje zaposlenih, ali i novčane naknade za ovaj proces.

Opšti uslovi za operativno testiranje u firmama su:

  • Pravni osnov za operativno testiranje: Promena zakona stavila je operativno testiranje u firmama u ravnopravan položaj sa zvaničnim testiranjem. Zakon o operativnom testiranju, inače pruža okvirne uslove za smernice za operativno testiranje COVID-19 . Samo kompanije u skladu sa Odeljkom 1 Austrijskog trgovinskog zakona (UGB) koje imaju sedište ili stalnu poslovnicu u Austriji, legalno posluju u svoje ime i za svoj račun, kao i određene profesionalne interesne grupe, mogu biti podnosioci zahteva za finansiranje testiranja u preduzećima.
  • Otvaranje savezne platforme za testiranje kompanija: Antigen testovi u kompanijama mogu se obrađivati putem savezne platforme za testiranje. Ovo je moguće za kompanije sa više od 50 zaposlenih i preduslov je za podnošenje bespovratnih sredstava AWS-u. Rezultati ispitivanja moraju se unositi u test platformu svakodnevno – najkasnije 48 sati nakon polaganja testa.
  • Doprinos troškova nastalih prilikom testiranja u kompanijama: Kompanije dobijaju paušalni savezni doprinos od 10 evra za svaki sprovedeni i prijavljeni anitgen i PCR test. Doprinos za troškove isplaćuje se kao jednokratni iznos na kvartalnom nivou sa AWS-om.
  • Potvrda od strane medicinskog supervizora: Za sve podnosioce zahteva u svrhu garancije, medicinski supervizor mora jednom nedeljno da potvrdi pravilno obavljanje testova.
  • Potvrda o učešću u testiranju: automatizovane potvrde o učešću izdaju se putem savezne test platforme. Ove potvrde priznate su i kao ulazni testiovi.
  • Testiranje od strane lekara kompanije: Testove mogu obavljati lekari kompanije u vreme koje je zakazano.


Previous articleVakcinacija svih građana moguća od kraja juna
Next articleBeč: Počinje nova faza vakcinacije zaposlenih