FOTO: iStockphoto

Preduzeća koja su direktno pogođena koronamerama time što je došlo do njihovog zatvaranja ili većih poslovnih ograničenjima dobiće naknadu do 50% gubitka prihoda.

Pored toga što će oni najteže pogogeni dobiti pomenutu pomoć, preduzeća koja su na različite načine pogođene merama u cilju suzbijanja koronavirusa moći će da dobiju još neke vrste pomoći.

Oblici pomoći koje primaju pogođene kompanije su:

  • Subvencioni fond za najpogođenija preduzeća je zaštitna mreža koju je stvorila  Savezna vlada za samozaposlena lica. Instrument finansiranja namenjen je pružanju podrške preduzetnicima u obliku subvencije za osiguravanje egzistencije.
  • Produženje subvencije sa fiksnim troškovima (faza II): 800.000 subvencija sa fiksnim troškovima mogu se podneti od 23.11.2020, alternativno, za nadoknadu gubitka zahtevi se podnose i od 16.12.2020.  
  • Model skraćenog radnog vremena: Zajedno sa ostalim socijalnim partnerima, model skraćenog radnog vremena je u velikoj meri pojednostavljen i finansijski poboljšan u kratkom vremenskom periodu. Zajedno sa AMS-om, obrada kratkoročnih radnih zahteva je znatno pojednostavljena i ubrzana.
  • Zajmovi za preduzeća – premošćujuće garancije za zajmove za obrtni kapital i turistička preduzeća i dalje su na snazi.
  • Porez: zagarantovano je odloženo plaćanje, smanjenje avansnih plaćanja poreza, obročno plaćanje, kamate bez potraživanja, odložne kamate i doplata za zakasnelo plaćanje.
  • Socijalno osiguranje za samozaposlene (SVS): Odloženja, otplate na rate, smanjenje osnovice za doprinose i podnošenje kamata na zaostale obaveze i dalje su mogući na osnovu pojedinačnog sporazuma.


Previous articleUz testove za grogljanje slobodan ulazak u otvorene objekte
Next article„Zeleni pasoš” i QR kod dostupni od 4.juna