FOTO: iStockphoto

Posedovanje jednog od tri dokumenata obuhvaćenih 3G pravilom od 6. septembra biće neophodno i putnicima koji ne putuju u Sloveniju već koji samo prolaze kroz nju, tj. svima koji su u tranzitu.

Iako je prema najavama slovenačke vlade ovo pravilo trebalo biti uvedeno još sredinom jula primena je odlagana za polovinu avgusta, potom za kraj avgusta, a sada je kao datum početka primene ovog pravila naveden 6. septembar.

Sve do pomenutog datuma putnici koji kroz Sloveniju putuju tranzitno neće biti u obavezi da poseduju test, potvrdu o preležanoj bolesti ili vakcinaciji, ali će morati da napuste zemlju u roku od 12 sati od trenutka ulaska. Ovo je od izuzetne važnosti za putnike koji dolaze u Austriju putujući kroz Sloveniju.

Izvor:  Kronen Zeitung