FOTO: iStockphoto, zVg.

Republika Srbija 7. okobra promenila je pravila ulaska na njenu teritoriju za strane državljane među kojima su i oni koji poseduju austrijsko državljanstvo.

Naime, pravila su relativno olakšana te će potpuna vakcinacija austrijskog stanovništva biti dovoljna kao dokument za ulazak na teritoriju RS koji oslobađa putnike obaveznog karantina.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije za ulazak na njenu teritoriju stranim državljanima biće neophodna sledeća dokumenta:

  • Sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od RS, odnosno strane države sa kojom Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije (Grčka, Mađarska, Rumunija, Slovenija, Turksa, Ujedinjeni Arapski Emirati, Češka i Indija) ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji (Andora, Austija, Belgija, Gruzija, Egipat, Estonija, Irska, Island, Italija, Jermenija, Kipar, Liban, Letonija, Lihtenštajn, Malta, Maroko, Moldavija, Nemačka, San Marino, Slovačka, Tunis, Ukrajina, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Švajcarska, Španija).
  • Negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati, ili antigen test za putnike koji dolaze iz SAD-a.  Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u RS, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje, odlaganje leta, polaska autobusa) test će važiti 72 sata.
  • Potvrdu o preležanom koronavirusu ili drugi javni dokument kojim se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2. Sertifikat ne sme biti noviji od 14 dana ili stariji od šest meseci. Sertifikat će biti priznaz samo ukoliko je izdat od strane  zavoda za javno zdravlje RS ili nadležnog organa države sa kojom RS ima sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (Andora, Austrija, Bugarska, Grčka, Danska, Hrvatska, Estonija, Irska, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Nemačka, Rumunija, San Marino, SAD, Slovenija, Tunis, Turska, Švajcarska, Španija).


Režim ulaska na teritoriju RS za njene državljane koji dolaze iz inostranstva ostao je nepromenjen.

Ukoliko putnici ne poseduju ni jedan od navedenih dokumenata putnici će dobiti upozorenje o pridržavanju mere desetodnevnog karantina i obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).